výroba strojov

Výroba a montáž jednoúčelových strojov a zariadení

O spoločnosti

História spoločnosti ANTEC, s.r.o. siaha do roku 1990, keď bola založená obchodná kancelária pod názvom HEITEC-VUMA. Koncom roka 1992 spoločnosť začala disponovať aj vlastnou výrobnou montážnou základňou, no firma sa naďalej zaoberala najmä obchodnou sprostredkovateľskou činnosťou.

Zásadný zlom v existencii spoločnosti nastal v roku 1996, kedy sa začala priama spolupráca s nemeckou firmou BOSCH Verpackungstechnik, Waiblingen, na úrovni výroby montáže častí, dielov technologických skupín jednoúčelových baliacich kartónovacích zariadení pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický priemysel. Spoločnosť definitívne nadobudla charakter modernej výrobno-obchodnej firmy a v nasledujúcich rokoch sa neustále rozširovala čo do počtu pracovníkov, tak aj paletou vlastných technologických možností a moderným strojovým parkom.

Začiatkom roku 2013 bola spoločnosť premenovaná na ANTEC, s.r.o., čím bola zavŕšená zmena vlastníckej štruktúry a spoločnosť sa nachádza čisto v slovenských rukách. V súčasnosti rodinná spoločnosť ANTEC zamestnáva viac ako 60 pracovníkov ročný obrat predstavuje viac ako 7 mil. EUR. Zameriava sa predovšetkým na spoluprácu so stabilnými zahraničnými partnermi v oblasti vývoja, konštrukcie, výroby, montáže obchodu.